Nota prawna

Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością firmy Kominki Czeczil, występujące w Serwisie oraz w dokumentacji, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Oznaczenie www.czeczil.pl oraz używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części strony internetowej www.czeczil.pl bez uprzedniej zgody właściciela tej strony - są zabronione. Nie zezwalamy również na pokazywanie zawartości naszej witryny w ramce (ang. "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.

 

{googleDir_tohere width = 400 height = 360
 home_lat = 51.097588, home_long = 17.013648 }

{googleDir_tohere width = 400 height = 360
 home_addr = "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043"}
© 2023 Kominki Czeczil